ماژول آزمون آنلاین

فایلهای مرتبط

همان طور که از نام این ماژول پیداست ، از طریق آن می توانید یک آزمون آنلاین طراحی و در سایت خود از آن استفاده نمایید . برای این منظور بعد از ورود به سمپا در صفحه ی اول به بخش سامانه های انتشارات رفته و روی شکلک آزمون آنلاین کلیک نمایید .

آیکن آزمون آنلاینمطالب این بخش در یک نگاه :

  • روش کار با آزمون آنلاین

1. آزمون جدید

2. گروهبندی آزمون

3. تنظیمات آزمون

4. ایجاد بخش

5. سوال جدید

6. سطح جدید

  • نمایش آزمون

1. ایجاد کادر پویا

 

در صفحه اول این ماژول امکان جستجو ، ایجاد و یا حذف آزمون وجود دارد . در کادر جستجو :

 در بخش شامل ، شما می توانید بر اساس عنوان کامل آزمون و یا بخشی از آن جستجو داشته باشید و آزمون مربوطه را بیابید .

در بخش وضعیت ، شما می توانید بر اساس وضعیت آزمون که فعال یا غیر فعال است جستجو داشته باشید .

در بخش زبان ، شما می توانید بر اساس اینکه آزمون برای بخش فارسی و یا انگلیسی  سایت شما است(و یا سایر زبان ها بر اساس چند زبانه بودن سایت شما) جستجو داشته باشید .

 جستجوی آزمون آنلاین

 

برای ایجاد آزمون روی کلید ، آزمون جدید کلیک نمایید . در صفحه ی نمایش داده شده ، در سربرگ  اطلاعات کلی آزمون اطلاعات اولیه آن را وارد می نمایید .

 آزمون جدید

 

زبان : در این قسمت مشخص می کنید که آزمون برای کدام بخش از سایت است (فارسی یا انگلیسی)  . 

عنوان : در این قسمت عنوانی با توجه به محتوای آزمون وارد می کنید .

نوع آزمون : نوع آزمون می تواند به 2 صورت باشد :

1- تک گزینه ای با امکان نمره دهی برای هر گزینه

2- تک گزینه ای با امکان نمره دهی به پاسخ صحیح 

در حالت اول ، شما می توانید برای گزینه های مختلف هر سوال امتیاز مشخص نمایید . به عنوان مثال می توانیم به تست های روانشناسی اشاره کنیم که با پاسخگویی به سوالات در نهایت عددی را به عنوان امتیاز به شما نشان می دهد و بر اساس آن می توانید از رده خود در تست مربوطه مطلع شوید .

در حالت دوم ، شما می توانید برای پاسخ صحیح و پاسخ اشتباه امتیاز مشخص نمایید . به عنوان مثال می توان به آزمون کنکور اشاره کرد که نمره منفی دارند .

نکته : تفاوت آزمون حالت دوم با حالت اول در این است که در هنگام ایجاد آن ، می توانید نمره برای پاسخ صحیح و پاسخ اشتباه را وارد نمایید . سایر مراحل مشابه حالت اول است .  

 وضعیت : مشخص می کنید که آزمون فعال و یا غیرفعال است و در صورتی که یک آزمون غیرفعال باشد در خروجی نمایش داده نمی شود .

اولویت : ترتیب قرارگیری آزمون را در بین سایر آزمون ها مشخص می کنید که باید یک مقدارعددی باشد .

توضیحات : در این بخش توضیحاتی در مورد ماهیت آزمون وارد می کنید و این اطلاعات در هنگام شروع آزمون قابل مشاهده است .

 توضیحات آزمون

 

گروهبندی : دراین قسمت می توانید آزمون ایجاد شده را در گروه خاصی قرار دهید . کافیست از ساختار درختی نمایش داده شده در سمت چپ صفحه ، گروه مورد نظر را انتخاب کنید .

 گروهبندی آزمون

 

میانبر ایجاد گروه : برای ایجاد ، تغییر و یا حذف یک گروه در بخش گروهبندی آزمون کافیست از منوی سمت راست گزینه فهرست گروهبندی را انتخاب نمایید .

 میانبر گروه

 

در سربرگ تنظیمات آزمون بخش های زیر وجود دارد : 

نحوه نمایش آزمون : امکان نمایش آزمون را در 3 حالت به شما می دهد :

نمایش تک صفحه ای : در این حالت کلیه سوالات هر بخش به صورت قسمت های جدا ولی در یک صفحه نمایش داده می شود.

نمایش همزمان تب ها : در این حالت هر بخش آزمون به صورت سربرگ در کنار هم نمایش داده می شود .

 نمایش تب ها به صورت مرحله ای : در این حالت فرد با پاسخ به سوالات یک بخش و زدن کلید بعدی به سوالات بخش دیگر می رود .

نتایج آزمون در انتهای آن نمایش داده شود : این گزینه 2 حالت انتخاب و عدم انتخاب دارد در حالت انتخاب ، نتیجه آزمون در انتها نمایش داده می شود و بالعکس .

امکان شرکت در آزمون بیش از یک بار وجود دارد : این گزینه نیز 2 حالت انتخاب و عدم انتخاب دارد و به کاربر اجازه می دهد که چندین بار در آزمون شرکت کند یا خیر .

در قسمت پایین صفحه نیز اطلاعاتی از قبیل این که آزمون توسط چه کاربری و در چه تاریخی ایجاد و بروز رسانی  شده نمایش داده می شود . 

  تنظیمات آزمون

 

بعد از انجام تنظیمات اولیه آزمون ، باید بخش های مختلف آن را ایجاد نمایید . به عنوان مثال بخش هوش ، زبان ، ریاضی و ... .

برای دسترسی به بخش آزمون ها می توانید روی کلید فهرست بخش های آزمون در بالای صفحه ایجاد آزمون کلیک کنید .

 بخش آزمون

 

 همچنین می توانید از منوی سمت راست ، فهرست آزمون ها را انتخاب و روی شکلک نمایش بخش های آزمون کلیک نمایید .

 آیکن بخش های آزمون

 

در صفحه باز شده امکان ایجاد بخش جدید ، حذف بخش ، تغییر اولویت و یا مشاهده آزمون مرتبط وجود دارد . 

 

جزییات بخش

 

برای ایجاد بخش ها ، روی کلید بخش جدید کلیک نمایید . در صفحه نمایش داده شده در سربرگ اطلاعات کلی بخش :

 اطلاعات کلی

 

زبان : با توجه به اینکه این بخش برای سایت فارسی و یا انگلیسی است ، زبان مورد نظر را از لیست انتخاب می کنید .

عنوان : در این قسمت عنوانی با توجه به محتوای بخش وارد می کنید .

وضعیت : می توان بخش ایجاد شده را فعال و یا غیر فعال کرد . در صورتی که بخش غیر فعال باشد کلیه سوالات بخش در آزمون نمایش داده نمی شود .

اولویت : در این قسمت ترتیب قرارگیری بخش ها را در هنگام نمایش آزمون ، با دادن مقداری عددی به اولویت مشخص می کنید.

 تعداد ستون پاسخ : همان طور که از عنوان این قسمت مشخص است ، تعداد ستون های پاسخ آزمون را در هنگام نمایش مشخص می کنیم . به عنوان مثال برای یک آزمون چهار گزینه ای بهتر است این فیلد مقدار عددی 4 را داشته باشد تا تمام گزینه ها در یک سطر قرار گیرند.

توضیحات : در این قسمت توضیحاتی در مورد ماهیت بخش وارد می کنید و این اطلاعات در هنگام شروع آزمون قابل مشاهده است . 

بعد از ذخیره سربرگ سوالات بخش نمایش داده می شود . 

 در این مرحله باید سوالات را به بخش مورد نظر اضافه کنید . برای این منظور روی کلید افزودن سوال کلیک نمایید. 

 افزودن سوال

 

در کادر پایین صفحه لیست کلیه سوالات قرار دارد . با انتخاب سوالات و زدن کلید افزودن سوال ، سوالات به بخش مربوطه اضافه می شود . 

امکان حذف بخش ،  با انتخاب سوال مورد نظر و کلیک روی کلید حذف سوال وجود دارد .

سوال جدید :  در این قسمت می توانید سوال جدید ایجاد کنید .

 سوال جدید

 

بعد از ذخیره سربرگ گزینه های سوال و گروه بندی نمایش داده می شوند .

در سربرگ گزینه های سوال :

زبان : با توجه به اینکه سوال برای کدام بخش از سایت است ، زبان مورد نظر را انتخاب کنید . 

 گزینه : در این قسمت پاسخ سوال را تایپ می کنید . 

نمره گزینه : در این قسمت برای گزینه ایجاد شده نمره در نظر می گیرید . 

اولویت : ترتیب قرارگیری گزینه ها را در هنگام نمایش آزمون مشخص می کنید.

این گزینه پاسخ صحیح است : با انتخاب این مورد گزینه صحیح را مشخص می کنید . 

 درج گزینه

 

نکته :  به عنوان مثال اگر سوالات شما 4 گزینه ایست باید برای هر گزینه (با زدن کلید گزینه جدید) یک بار این مراحل را انجام دهید .

در سربرگ گروهبندی ، امکان گروهبندی را به شما می دهد .

فهرست سوال ها : در این بخش ، لیستی از کلیه ی سوالات ایجاد شده توسط کاربر وجود دارد و امکان درج سوال جدید و حذف سوال به راحتی و با کلیک روی کلید های مربوطه وجود دارد . 

سطح جدید: در این قسمت می توانید برای آزمون خود سطوح مختلف تعریف نمایید . به عنوان مثال اگر شخصی در آزمون نمره ای بین 90 تا 100 را کسب کرد از سطح A برخوردار است و ... . برای این منظور روی کلید سطح جدید کلیک نمایید . صفحه ای به صورت زیر نمایش داده می شود

  

سطح آزمون

 

زبان : با توجه به اینکه سطح  برای کدام بخش از سایت است ، زبان مورد نظر را انتخاب کنید . 

آزمون : از این قسمت آزمونی که می خواهید برای آن سطح تعیین کنید را انتخاب می نمایید .

بخش : در این قسمت می توانید برای کل آزمون و یا بخش خاصی سطح مشخص کنید .

عنوان : در این بخش  برای سطح مورد نظر عنوان تعریف می کنید .

از : شروع بازه را در این قسمت مشخص می کنید که یک مقدار عددی است و شامل اعداد بزرگتر مساوی آن عدد می شود . 

تا : پایان بازه را در این قسمت مشخص می کنید که یک مقدار عددی است و شامل اعداد کوچکتر از آن عدد می شود .( شامل خود عدد نمی شود)

توضیحات : در این قسمت توضیحاتی با توجه به سطح مورد نظر وارد می کنید . این توضیحات بعد از آزمون و با توجه به نمره ی کسب کرده و با کلیک روی کلید تحلیل نتایج نمایش داده می شود .

 

نتایج آزمون

 

فهرست سطح ها : در این قسمت لیستی از سطح هایی که برای آزمون ها و بخش های مختلف تعریف شده است ، وجود دارد .

نکته : در صورتی که در سربرگ تنظیمات آزمون ،گزینه نتایج آزمون در انتهای آن نمایش داده شود را از حالت انتخاب خارج کنید ، برای مشاهده نتیجه ، پس از  ورود به سمپا روی شکلک آزمون آنلاین کلیک کرده سپس از منوی سمت راست فهرست آزمون ها را انتخاب و در صفحه نمایش داده شده  روی شکلک فهرست شرکت کنندگان کلیک نمایید .

لیستی از شرکت کنندگان در آزمون مربوطه در این قسمت نمایش داده می شود  و با کلیک روی کد ، اطلاعات مربوط به شخص نمایش داده می شود .    

 فهرست شرکت کنندگان

 

نمایش آزمون در سایت : برای نمایش آزمون ، کافیست در بخش مدیریت محتوا cms ، صفحه ای که می خواهید آزمون نمایش داده شود را انتخاب کنید و روی ایجاد کادر پویا کلیک کرده و از لیست نمایش داده شده گزینه آزمون آنلاین و سپس نمایش آزمون را انتخاب نمایید.  

 کادرپویای آزمون

  

صفحه ای به صورت زیر نمایش داده می شود . در بخش پارامترها ، از لیست کشویی پایین صفحه ، آزمون مورد نظر را انتخاب نمایید . 

 نمایش آزمون

  

 


آخرین بروزرسانی
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 
تعداد کلیک
۸۴۹

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید