ماژول پیام‌کوتاه

فایلهای مرتبط

پیام کوتاه 14

ماژول پیام‌کوتاه

 

 

کاربرد: از طریق این ماژول میتوان پیام خود را به فارسی و انگلیسی در هر زمان، به مخاطبین خود به صورت انفرادی یا دسته‌ای ارسال نمود. در این ماژول امکان دسته‌بندی پیام‌های‌کوتاه، مدیریت و دسته‌بندی شماره تلفن‌ها، امکان مشاهده تعداد اعتبار باقیمانده و گزارش پیام‌های رسیده به کارگزار پیام‌کوتاه وجود دارد.

  

  ارسال و دریافت پیام‌کوتاه از طریق اتصال این ماژول به سرورهای شرکت طرف قرارداد با مخابرات ایران صورت می‌گیرد.
 بنابراین ابتدا باید از طریق یکی از شرکتهای مرتبط با مخابرات، قراردادی مبنی بر دریافت شماره ارسال پیام‌کوتاه و هزینه‌های مربوط به آن منعقد گردد تا ارتباط بین این ماژول و شماره ارسال    پیام‌کوتاه توسط شرکت رادکام برقرار شود.  

 

روش استفاده از ماژول پیام‌کوتاه:

 

میتوان روی شکل مربوط به ماژول پیام‌کوتاه در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

 

پیام کوتاه 1

 

پیام‌کوتاه جدید:

 

از طریق این گزینه میتوان پیام‌کوتاه جدید وارد نمود و با توجه به میزان اعتبار، آن را به افراد مختلف ارسال کرد.

 

پیام کوتاه 6 

bullet A میزان اعتبار: در این قسمت میزان اعتبار ارسال پیام‌کوتاه مشاهده می‌شود.
bullet B زبان: در سایتهای چندزبانه، در این قسمت زبان سایت را برای ارسال پیام‌کوتاه انتخاب می‌کنیم.
bullet C نوع پیام: در این قسمت نوع پیام (پیام‌های ارسالی یا دریافتی) مشاهده می‌شود.
bullet D الگوی پیام: در این قسمت الگوی پیام‌کوتاه (text,flash,ems,pdu) را برای ارسال آن انتخاب می‌کنیم.
bullet E فرستنده: در این قسمت شماره فرستنده ارسال پیام‌کوتاه ثبت می‌شود.
bullet F عنوان: در این قسمت عنوانی را برای پیام‌کوتاه وارد می‌کنیم.
bullet G بدنه پیام: در این قسمت متن کامل پیام‌کوتاه را وارد می‌کنیم.
bullet H اولویت: در این قسمت میتوان اولویت ارسال پیام‌کوتاه را بر اساس عدد مشخص کرد.
bullet I پیام‌کوتاه فعال است: برای فعال‌کردن پیام‌کوتاه در صورت ارسال، این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
bullet J گروه: اگر از طریق گزینه " فهرست موضوعات" پیام‌ها را گروه‌بندی کرده باشیم، در این قسمت گروه مربوطه را انتخاب می‌کنیم.
bullet K ذخیره: از طریق این گزینه پیام‌کوتاه را ذخیره می‌کنیم.

 

پس از ذخیره پیام‌کوتاه، گزینه‌های دیگری در صفحه فعال می‌شود:

 

پیام کوتاه 7حذف:

از طریق این گزینه میتوان پیام‌کوتاه را حذف نمود.

ارسال پیام:

از طریق این گزینه پیام‌کوتاه را به شماره‌های موردنظر ارسال می‌کنیم.

 

پیام کوتاه 9

bullet Aافزودن شماره: در این قسمت شماره‌های موردنظر را با انتخاب از گروه‌های زیر برای ارسال پیام‌کوتاه اضافه می‌کنیم: 
  •  گروه دفتر تلفن: در این قسمت شماره‌ها را از گروه‌های تعریف‌شده برای افراد در"ماژول دفتر تلفن و آدرس‌ها" انتخاب می‌کنیم.
  •  فهرست دفتر تلفن: در این قسمت شماره‌ها را از فهرست افراد ثبت شده در" ماژول دفتر تلفن و آدرس‌ها" انتخاب می‌کنیم.
  •  گروه اعضای سایت: در این قسمت شماره‌ها را از گروه‌های تعریف‌شده برای اعضا در "ماژول اعضای سایت" انتخاب می‌کنیم.
  •  نقش اعضای سایت: در این قسمت شماره‌ها را از نقش‌های تعریف‌شده برای اعضا در "ماژول اعضای سایت" انتخاب می‌کنیم.
  •  فهرست اعضای سایت: در این قسمت شماره‌ها را از فهرست اعضا در" ماژول اعضای سایت" انتخاب می‌کنیم.

 

bullet B شماره ها: در این قسمت شماره‌هایی را که متعلق به گروه‌های فوق نمی‌باشد، بصورت دستی در هر خط وارد می‌کنیم. 
bullet C اولویت ارسال: در این قسمت اولویت ارسال پیام‌کوتاه را در صف ارسال مشخص می‌کنیم.
bullet D زمان ارسال: در این قسمت زمان ارسال پیام‌کوتاه را در زمان خاصی مشخص می‌کنیم.
bullet E ارسال: پس از تعیین شماره‌ها و زمان ارسال آن، از طریق این گزینه پیام‌کوتاه را به شماره‌های موردنظر ارسال می‌کنیم.

 

صف ارسال پیام‌کوتاه:

از طریق این گزینه میتوان پیام‌هایی که در صف ارسال وجود دارد و هنوز ارسال نشده است را مشاهده و ارسال نمود.

 

پیام کوتاه 8 

bullet A شامل: در این قسمت پیام‌کوتاه را بر اساس عبارتی از آن در لیست پیام‌های منتظر ارسال جستجو می‌کنیم.
bullet B وضعیت: در این قسمت پیام‌کوتاه را بر اساس وضعیت ارسال آن در لیست پیام‌ها جستجو و مشاهده می‌کنیم.
bullet C تاریخ افزودن به صف: در این قسمت پیام‌کوتاه را بر اساس زمان افزودن آن به صف در لیست پیام‌ها جستجو  و مشاهده می‌کنیم.
bullet D حذف: برای حذف پیام، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet E حذف همه پیامهای منتظر ارسال: برای حذف همه پیامهای منتظر ارسال روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet F ارسال: برای ارسال پیام، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet G خروجی به صورت Excel: از طریق این گزینه میتوان از لیست پیام‌های منتظر ارسال،گزارشی به صورت فایل Excel تهیه نمود.

 

فهرست پیامهای‌کوتاه :

در این قسمت میتوان فهرست پیامها را مشاهده، ویرایش، جستجو یا ارسال کرد و پیام جدیدی به لیست اضافه نمود.

 

پیام کوتاه 10

bullet A نوع پیام: در این قسمت نوع پیام‌های ارسالی و دریافتی را برای جستجو و مشاهده انتخاب می‌کنیم. 
bullet B وضعیت: در این قسمت وضعیت پیام ( حالت فعال یا غیرفعال) را برای جستجو و مشاهده انتخاب می‌کنیم.
bullet C زبان: در سایت‌های چندزبانه، در این قسمت زبان سایت را برای جستجو و مشاهده پیامها انتخاب می‌کنیم.
bullet D موضوع: در این قسمت گروه پیامها را برای جستجو و مشاهده انتخاب می‌کنیم.
bullet E شامل: در این قسمت پیامها را بر اساس واردنمودن عبارتی از آن جستجو می‌کنیم.
bullet F جدید: از طریق این گزینه پیام جدید را به فهرست پیامها برای ارسال آن، اضافه می‌کنیم.
bullet G حذف: برای حذف یک پیام، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet H خروجی به صورت  Excel: از طریق این گزینه میتوان فهرست پیامها و گروه آنها را در صفحه Excel مشاهده و چاپ کرد.
bullet I ارسال پیام: از طریق این گزینه پیام را با واردنمودن شماره، ارسال می‌کنیم.
bullet J صف ارسال پیام‌کوتاه: از طریق این گزینه پیامهایی که در صف ارسال قرار دارند را مشاهده و ارسال می‌کنیم.

 

کد امنیتی جدید:

در این قسمت میتوان کدهای امنیتی برای اعضای سایت تعریف کرد تا در هنگام فراموش‌کردن گذرواژه خود برای ورود به سایت، آن کد امنیتی از طریق پیام‌کوتاه به شماره آنها ارسال شود تا از طریق آن بتوانند گذرواژه خود را دریافت نمایند.

 

پیام کوتاه 3 

اعضای سایت در هنگام فراموش‌کردن گذرواژه خود با وارد نمودن پست‌الکترونیکی و ارسال آن، از طریق پیام‌کوتاه کد امنیتی دریافت می‌کنند که آن کد را درکادر زیر وارد می‌کنند تا گذرواژه به پست الکترونیک آنها ارسال شود.

 

  پیام کوتاه 5

فهرست کدهای امنیتی:

در این قسمت میتوان فهرست کدهای امنیتی را که به اعضای سایت ارسال شده،مشاهده نمود یا کد جدیدی را ایجاد کرد.

 

پیام کوتاه 4

پیامهای داخل صف:

از طریق این گزینه میتوان پیام‌هایی را که در صف ارسال وجود دارد و هنوز ارسال نشده است را مشاهده و ارسال نمود.

 

پیام کوتاه 11

 

 

bullet A شامل: در این قسمت پیام‌کوتاه را بر اساس عبارتی از آن در لیست پیام‌های منتظر ارسال جستجو می‌کنیم. 
bullet B وضعیت: در این قسمت پیام‌کوتاه را بر اساس وضعیت ارسال آن در لیست پیام‌ها جستجو و مشاهده می‌کنیم.
bullet C تاریخ افزودن به صف: در این قسمت پیام‌کوتاه را بر اساس زمان افزودن آن به صف در لیست پیام‌ها جستجو و مشاهده می‌کنیم.
bullet D حذف: برای حذف پیام، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet Eحذف همه پیامهای منتظر ارسال: برای حذف همه پیامهای منتظر ارسال روی این گزینه کلیک می‌کنیم. 
bullet F ارسال: برای ارسال پیام، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet G خروجی به صورت Excel: از طریق این گزینه میتوان از لیست پیام‌های منتظر ارسال،گزارشی به صورت فایل Excel تهیه نمود.

 

فهرست موضوعات:

اگر بخواهیم پیام‌ها را برای ارسال به کاربران از هم تفکیک کنیم، در این بخش باید انواع گروهها را تعریف نماییم. با کلیک بر روی گزینه فهرست موضوعات، کادری به عنوان موضوعات ظاهر می‌شود.

 

پیام کوتاه 12

 

در این بخش روی گزینه موضوع جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.

 

 پیام کوتاه 13

 

 

در این قسمت، موضوع پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص کرده و در بخش موضوع، عنوان گروه‌بندی را وارد می‌کنیم و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

دفتر تلفن‌ها و آدرس‌ها:

در این قسمت مشخصات اشخاص را اضافه می‌کنیم تا از طریق شماره تلفن آنها بتوانیم پیام‌کوتاه ارسال نماییم.

 

پیام کوتاه 2

 
bullet A جدید: از طریق این گزینه آدرس جدید را به فهرست آدرس‌ها اضافه می‌کنیم. 
bullet B حذف: برای حذف یک آدرس، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet C خروجی به صورت  Excel: از طریق این گزینه میتوان فهرست آدرس‌ها و اطلاعات آنها را در صفحه Excel مشاهده و چاپ کرد.
bullet D زبان: در سایتهای چندزبانه برای جستجوی آدرس ها، زبان موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
bullet E گروه: در این قسمت آدرس‌ها را بر اساس گروه‌های تعریف‌شده برای آن جستجو می‌کنیم.
bullet F نمایش: در این قسمت تعداد نمایش آدرس‌ها را در یک صفحه مشخص می‌کنیم.
bullet G شامل: در این قسمت آدرس‌ها را بر اساس عبارتی از اطلاعات آن جستجو می‌کنیم.
 

  در بخش فوق شماره تماس اشخاص را در دفتر تلفن‌ها و آدرس‌ها وارد و هنگام ارسال پیام‌کوتاه، آن گروه را انتخاب می‌کنیم.  


آخرین بروزرسانی
۲ مرداد ۱۳۹۳ 
تعداد کلیک
۴,۵۰۸

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید