ماژول پیوندهای موضوعی

فایلهای مرتبط

 پیوندهای موضوعی

ماژول پیوندهای‌موضوعی

 

کاربرد: از این ماژول برای مدیریت و ایجاد انواع پیوندها با سایتهای مختلف و نمایش آن در سایت استفاده می‌شود، به این ترتیب می‌توان لینک سایتهای دیگر را در صفحه‌ای از سایت خود قرارداد و با آن سایت تبادل‌لینک کرد.

در ماژول پیوندهای‌موضوعی میتوان پیوندها را بر اساس موضوعات مختلف گروه‌بندی کرد و برای هر گروه از پیوندها، موضوعات مرتبط قرار داد.

 

  تبادل‌لینک با سایر سایتها برای ارتقاء موقعیت سایت در موتورهای جستجوگر اهمیت زیادی دارد و موجب می‌شود رتبه سایت در موتورهای جستجوگر افزایش یابد.

 

روش استفاده از ماژول پیوندهای‌موضوعی:

 

میتوان روی شکل مربوط به ماژول پیوندهای‌موضوعی در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

 

 پیوندهای موضوعی 1

 

پیوند جدید:

 

از طریق این گزینه میتوان پیوند جدیدی را به همراه مشخصات آن به سایت اضافه کرد و گروه مربوط به آن پیوند را انتخاب نمود.

 

پیوندهای موضوعی 4

bullet A زبان: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای افزودن پیوند جدید انتخاب نمود.
bullet B جهت: در این قسمت جهت نمایش پیوند را مشخص می‌کنیم.
bullet C عنوان: در این قسمت عنوان پیوند یا نام سایتی را که می‌خواهیم در لیست پیوندها قرار گیرد، انتخاب می‌کنیم.
bullet D آدرس(URL): در این قسمت آدرس پیوند یا سایت را بطور کامل وارد می‌کنیم.
bullet E اولویت: در این قسمت اولویت نمایش پیوندها را بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
bullet F نشانه: در این قسمت میتوان تصویری را بعنوان نشانه پیوند قرارداد که این نشانه می‌تواند لوگوی یک سایت نیز باشد.
bullet G توضیحات: در این قسمت میتوان توضیحاتی را در رابطه با پیوند وارد کرد تا در جزئیات پیوند در سایت قابل‌نمایش باشد.
bullet H گروه: در این قسمت گروه پیوند را که از طریق ماژول " فهرست موضوعات" ایجاد کرده‌ایم، انتخاب می‌کنیم.
bullet I ذخیره: از طریق این گزینه پیوند جدید و مشخصات آن را ذخیره می‌کنیم.

 

فهرست پیوندها:

 

در این قسمت میتوان فهرست تمامی پیوند‌ها را مشاهده یا موردی را جستجو کرد و با کلیک بر روی کد یا عنوان پیوند، آن را ویرایش نمود.

 

 پیوندهای موضوعی 5

 

bullet A جدید: از طریق این گزینه میتوان پیوند جدیدی را به لیست پیوندها اضافه نمود.
bullet B حذف: برای حذف یک پیوند، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet C محاسبه تعداد پیوندها: از طریق این گزینه تعداد پیوندها را مشاهده می‌کنیم.
bullet D زبان: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی پیوند انتخاب نمود.
bullet E موضوع: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس گروه پیوندها انجام داد.
bullet F شامل: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس عبارتی از پیوند انجام داد.

 

میانبر و موضوعات مرتبط:

 

از طریق این گزینه میتوان برای یک گروه از پیوندها، میانبر و موضوعات مرتبط تعیین کرد تا بتوان سایر پیوندهای مربوط به آن را در همین گروه مشاهده نمود.

 

پیوندهای موضوعی 2

 

bullet Aشاخه قرارگیری میانبر: در این قسمت گروهی را که می‌خواهیم در آن میانبر یا موضوع مرتبط قرار دهیم،انتخاب می‌کنیم. 
bullet B شاخه ساختن میانبر: در این قسمت گروهی را که می‌خواهیم بعنوان میانبر یا موضوع مرتبط قرار گیرند، انتخاب می‌کنیم.
bullet C نوع: در این قسمت نوع میانبر یا موضوع مرتبط را انتخاب می‌کنیم.
bullet D عنوان: در این قسمت عنوانی را برای میانبر یا موضوع مرتبط وارد می‌کنیم.
bullet E حذف: برای حذف یک میانبر یا موضوع مرتبط، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet F ذخیره: از طریق این گزینه میانبر یا موضوع مرتبط را ذخیره می‌کنیم.
bullet Gجدید: از طریق این گزینه میتوان میانبر یا موضوع مرتبط جدید اضافه نمود. 

 

مشاهده پیوندها... :

 

از طریق این گزینه میتوان لیست گروه پیوندها را مشاهده و با کلیک بر روی هر گروه، پیوندهای مربوط به آن گروه و پیوندهای مرتبط با آن را مشاهده نمود.

 

پیوندهای موضوعی 11

با کلیک بر روی یک گروه، پیوندهای آن گروه نمایش داده می‌شود.

 

 پیوندهای موضوعی 3

 

در هر گروه میتوان پیوندهای آن گروه، موضوعات مرتبط و میانبرهای ایجاد شده را مشاهده کرد.
لازم به ذکر است که میانبرهای یک گروه با علامت "@" نشان داده می‌شود.

 

فهرست موضوعات:

 

اگر بخواهیم پیوندهای‌موضوعی را گروه‌بندی نماییم ،در این بخش باید انواع گروهها را تعریف کنیم.
با کلیک بر روی گزینه فهرست موضوعات، کادری به عنوان موضوعات باز می‌شود.

 

پیوندهای موضوعی 6

 

در این بخش روی گزینه موضوع جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.

 

 پیوندهای موضوعی 7

 

دراین قسمت، موضوع پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص و از موضوع، عنوان گروه را وارد می‌کنیم و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

چگونگی نمایش کادر پیوندهای‌موضوعی در سایت:

 

برای نمایش پیوندهای‌موضوعی، باید ازکادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS) ، گزینه مدیریت صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

 

پیوندهای موضوعی 8

bullet A صفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم کادر پیوندهای‌موضوعی را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.
bullet B در بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  مدیریت محتوا 21، کادر پویا اضافه می‌کنیم.
bullet C در کادر پویا، انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم کادر مربوط به پیوندهای‌موضوعی را در صفحه نمایش دهیم، باید از لیست نمایش آن یکی از انواع نمایش را انتخاب نماییم.

 

از فهرست کادرها، نوع نمایش" جزئیات پیوند "را انتخاب می‌کنیم:

 

پیوندها

bullet Aانتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش پیوندهای‌موضوعی انتخاب کردیم را نشان می‌دهد. 
bullet B محل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.
bullet C عنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.
bullet D اولویت: در هر صفحه کادرهای زیادی ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.
bullet E عرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم، مقدار دلخواهی را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.
bullet F ارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر هم‌اندازه باشند.
bullet G نمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کردیم در سایت قابل نمایش باشد،این گزینه را تیک می‌زنیم.
bullet H استفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده‌ای وجود دارد که میتوان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.
bullet I پارامترها- متغیرهای عمومی: در این قسمت میتوان گروه پیوند را برای نمایش در سایت، مشخص کرد و تنظیماتی را برای نحوه نمایش آن انجام داد.
bullet J ذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای جزئیات پیوند، از طریق این گزینه تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

نمایش کادر در سایت:

 

پس از قرار دادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را در آن گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

 

پیوندهای موضوعی 10

آخرین بروزرسانی
۳۰ تیر ۱۳۹۳ 
تعداد کلیک
۳,۶۷۹

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید