ماژول طرح‌ها و پروژه‌ها

فایلهای مرتبط

 طرح‌ها و پروزه‌ها 13

ماژول طرح‌ها و پروژه‌ها

 

کاربرد: از طریق این ماژول میتوان طرح‌ها و پروژه‌ها را به همراه تصاویر و مشخصاتشان اضافه کرد و فهرست آنها را در سایت مشاهده نمود.

 

امکانات :

 • ارائه طرح‌ها و پروژه‌ها بصورت دسته‌بندی شده 
 • ارائه جزئیات مربوط به هر پروژه مطابق با استانداردهای مربوطه
 • اختصاص آلبوم تصاویر مربوط به هر پروژه بصورت مجزا  

 

روش استفاده از ماژول طرح‌ها و پروژه‌ها:

 

میتوان روی شکل مربوط به ماژول طرح‌ها و پروژه‌ها در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

طرح‌ها و پروزه‌ها 1

 

طرح و پروژه جدید:

از طریق این گزینه میتوان طرح و پروژه جدیدی را به همراه مشخصاتش اضافه نمود، برای پروژه‌ها، گروه مشخص کرد و برای هر پروژه آلبوم اضافه نمود.

 

طرح‌ها و پروزه‌ها 5
bullet Aاطلاعات کلی : در این قسمت میتوان اطلاعات کلی پروژه را با توجه به موارد موجود، وارد نمود و آن را برای نمایش در سایت منتشر کرد:

 • زبان : در سایتهای چندزبانه، ازطریق این گزینه زبان مربوط به سایت را برای افزودن طرح‌وپروژه جدید انتخاب می‌کنیم.
 • وضعیت طرح: در این قسمت، طرح‌ها و پروژه‌ها را میتوان در سه گروه "در دست اجرا"، "خاتمه‌یافته" و "آینده" قرار داد و آنها را ازهم تفکیک نمود و هر گروه را بطور جداگانه در سایت نمایش داد.
 • عنوان طرح: در این قسمت، نام طرح و پروژه را وارد می‌کنیم.
 • توضیح مختصر: در این قسمت میتوان خلاصه‌ای از عملیات یا اطلاعات پروژه را در یک یا دو خط وارد نمود.
 • تاریخ ثبت طرح: در این قسمت، تاریخی که طرح و پروژه جدید را در آن روز اضافه نموده‌ایم، ثبت می‌شود.
 • اولویت: در این قسمت میتوان ترتیب نمایش طرح‌ها و پروژه‌ها را برای نمایش در سایت، بر اساس عدد مشخص نمود.
 • در سایت نمایش داده شود: با انتخاب این گزینه، طرح و پروژه‌ای که ایجاد کرده‌ایم در سایت نمایش داده می‌شود و با عدم انتخاب این گزینه،آن پروژه غیرفعال می‌شود.
 • اطلاعات کلی: در این قسمت میتوان اطلاعات کلی مربوط به پروژه را با توجه به موارد موجود، در هر بخش وارد نمود تا در سایت نمایش داده شوند.

 

bullet Bگروه‌بندی : در این قسمت میتوان گروه طرح و پروژه را که از طریق "ماژول فهرست گروه‌بندی‌ها" تعریف کرده‌ایم، انتخاب نماییم.

 

طرح‌ها و پروزه‌ها 6

 

طرح‌ها و پروژه‌ها را میتوان علاوه بر گروه‌بندی در سه گروه "در دست اجرا"، "خاتمه یافته" و "آینده" در بخش اطلاعات کلی، در گروه‌های جزئی تری با توجه به فیلد کاری هر شرکت نیز قرار داد و در این قسمت گروه مربوطه را انتخاب نمود.در صورت گروه‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها ،هر گروه را میتوان در صفحات جداگانه ای از سایت نمایش داد.

بعنوان مثال گروهی را بعنوان " عمرانی" تعریف می‌کنیم، پروژه ای میتواند در لیست "پروژه‌های در دست اجرا " و در گروه "عمرانی" قرار گیرد و پروژه دیگری میتواند در لیست "پروژه‌های خاتمه یافته" و در همان گروه "عمرانی " قرار گیرد که این دو پروژه کاملا از هم جدا می‌باشند و میتوان با انتخاب گروه آنها در کادر پویای طرح‌ها و پروژه‌ها ، هر کدام را بطور جداگانه در صفحات مختلفی از سایت نمایش داد.

 

bullet Cآلبوم : در این قسمت میتوان تصویر و آلبوم مربوط به طرح و پروژه را اضافه نمود. 

 

طرح‌ها و پروزه‌ها 7

 • آلبوم: اگر بخواهیم برای طرح و پروژه ای آلبوم قرار دهیم ،ابتدا باید آن آلبوم را از طریق "ماژول آلبوم" ایجاد کنیم سپس از طریق گزینه "اختصاص آلبوم" آن را اضافه نماییم.
 • افزودن عکس : از این قسمت میتوان تصویر مربوط به طرح و پروژه را از طریق " انتخاب از رسانه‌های قبلی" و یا از طریق " الصاق فایل از کامپیوتر" اضافه نمود،که این تصویر در کنار نام طرح و پروژه در سایت قابل نمایش است.

 

  برای افزودن تصویر از طریق "انتخاب از رسانه‌های قبلی" ابتدا باید آن تصویر را در" ماژول رسانه"  قرار داد سپس در این قسمت آن را انتخاب نمود.

 

bullet Dشرح : در این قسمت میتوان سایر اطلاعات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌ها را وارد نمود.

 

طرح‌ها و پروزه‌ها 8 

اطلاعات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌ها را که در اطلاعات کلی، عنوانی برای آن وجود نداشت در ویرایشگر فوق وارد می‌کنیم.

 

bullet Eذخیره: پس از افزودن طرح‌ها و پروژه‌ها و مشخصات آن، از طریق این گزینه تنظیمات را ذخیره می‌نماییم. 

 

فهرست پروژه‌ها:

در این قسمت میتوان لیست تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها را مشاهده و با کلیک بر روی هر کدام، آن را ویرایش نمود یا پروژه‌ای را برای ویرایش آن جستجو کرد.

 

طرح‌ها و پروزه‌ها 9
bullet Aطرح و پروژه جدید: از طریق این گزینه میتوان طرح و پروژه جدیدی را اضافه نمود.
bullet Bحذف: برای حذف یک پروژه، آن را انتخاب می‌کنیم و روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Cکلمه جستجو: برای جستجوی یک پروژه، عبارتی از آن را در این قسمت وارد می‌کنیم و روی گزینه جستجو کلیک می‌نماییم.
bullet Dزبان: در سایتهای چندزبانه برای جستجوی پروژه‌ها،از این گزینه زبان موردنظر را انتخاب می‌کنیم.

 

میانبرها:

از این گزینه برای دسترسی سریعتر به ماژولهای مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌ها استفاده می‌کنیم.

فهرست گروه‌بندی‌ها:

اگر بخواهیم طرح‌ها و پروژه‌ها را گروه‌بندی نماییم، در این بخش باید انواع گروهها را تعریف کنیم. با کلیک بر روی گزینه فهرست گروه‌بندی‌ها، کادری به عنوان گروه‌بندی باز می‌شود.

 

طرح‌ها و پروزه‌ها 10

در این بخش روی گزینه گروه‌بندی جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.

 

  طرح‌ها و پروزه‌ها 11

دراین قسمت، گروه پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص و از "گروه"، عنوان گروه را وارد می‌کنیم و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

چگونگی نمایش کادر طرح‌ها و پروژه‌ها در سایت:

 

برای نمایش طرح‌ها و پروژه‌ها، باید از کادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

طرح‌ها و پروزه‌ها 12

bullet Aصفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم کادر طرح‌وپروژه‌ها را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.
bullet Bدر بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  مدیریت محتوا 21 کادر پویا اضافه می‌کنیم.
bullet Cدر کادر پویا،انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم کادر مربوط به طرح و پروژه‌ها را در صفحه نمایش دهیم، باید از لیست نمایش آن یکی از انواع نمایش را انتخاب نماییم.

 

از فهرست کادرها ، نوع نمایش" فهرست طرح‌ها و پروژه‌ها "را انتخاب می‌کنیم:

 

طرحها و پروژه ها14
bullet Aکادرهای پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش طرح‌ها و پروژه‌ها انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.
bullet Bمحل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.
bullet Cعنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.
bullet Dاولویت: در هر صفحه کادرهای زیادی ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.
bullet Eعرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار دلخواهی را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.
bullet Fارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر هم‌اندازه باشند.
bullet Gنمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کردیم در سایت قابل نمایش باشد،این گزینه را تیک می‌زنیم.
bullet Hاستفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده‌ای وجود دارد که میتوان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.
bullet Iانتخاب سایت:اگر علاوه بر دامنه اصلی،زیردامنه هم داشته باشیم از این لیست،دامنه‌ای که می‌خواهیم از طرح‌ها و پروژه‌های آن استفاده کنیم را انتخاب می‌کنیم.

 

درکادری که برای نمایش طرح‌ها و پروژه‌ها باز می‌شود، دو نوع متغیر داریم:

 

bullet Jمتغیرهای محلی: دراین بخش، گروه طرح‌ها و پروژه‌هایی را که در" فهرست گروه‌بندی" تعریف کرده‌ایم و پروژه‌ها را به آن اختصاص داده‌ایم و می‌خواهیم در این کادر نمایش داده شود، انتخاب می‌کنیم. 
bullet K متغیرهای عمومی: دراین بخش، میتوان تنظیماتی را به دلخواه بر اساس تعداد پروژه‌های نمایش داده شده در یک صفحه،نمایش تصویر آن، و... انجام داد.گروه‌بندی نوع پروژه‌ها بر اساس "در دست اجرا" ، " خاتمه‌یافته" و "آینده " را نیز در این بخش انتخاب می‌کنیم.
bullet L ذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای طرح‌ها و پروژه‌ها، از طریق این گزینه تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

نمایش کادر در سایت:

 

پس از قرار دادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را در آن گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

طرح‌ها و پروزه‌ها 3

 

نمایش برخی دیگر از کادرها در سایت:

 

نمایش فهرست چرخشی : از طریق این کادر میتوان طرح‌ها و پروژه‌های یک گروه را بصورت چرخشی در سایت مشاهده نمود.

طرح‌ها و پروزه‌ها 4  

  در کادر پویای مربوط به نمایش فهرست چرخشی طرح‌ها و پروژه‌ها، میتوان تنظیماتی در رابطه با اندازه تصویر،تعداد پروژه‌های در حال چرخش ،نمایش عنوان یا توضیح مختصر پروژه و... را انجام داد.


...................................................................................... پرسش و پاسخ......................................................................................

چگونه میتوان طرح ها و پروژه ها را گروه بندی نمود؟

گروه بندی طرح ها و پروژه ها به دو صورت امکان پذیر است:

1- بر اساس پروژه های در دست اجرا، خاتمه یافته و آینده که در هنگام افزودن پروژه جدید میتوان  آن را از  لیست گروه ها انتخاب نمود.

2- بر اساس گروه هایی که هر شرکت با توجه به فیلد کاری  شرکت می تواند ایجاد نماید که از طریق  گزینه  فهرست گروه بندی ها امکان پذیر است.

چرا پروژه هایی را که ایجاد کرده ام در سایت نمایش داده نمی شود؟

1- پس از ایجاد پروژها باید در مدیریت محتوا کادر پویای مربوط به آن را نیز قرار دهیم.

2- در کادر پویا باید  گروه مربوط به پروژه ها را که هنگام ایجاد آن، اضافه نموده ایم انتخاب کنیم.

آخرین بروزرسانی
۲۹ تیر ۱۳۹۳ 
تعداد کلیک
۴,۱۷۹

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید