ماژول پرسش و پاسخ پیشرفته

فایلهای مرتبط

پرسش و پاسخ پیشرفته 32

ماژول پرسش‌وپاسخ پیشرفته

 

کاربرد: از طریق این ماژول کاربران می‌توانند سوالات خود را از طریق سایت مطرح نمایند و مدیر سایت پس از پاسخ‌دادن، آن را به پست‌الکترونیکی کاربران ارسال نموده و یا در سایت منتشر نماید.در واقع امکان ارتباط دوطرفه و پویا با مدیران سایت و کاربران را فراهم می‌سازد.

نحوه عملکرد این ماژول به اینصورت می‌باشد که ابتدا کاربر از طریق بخش ارسال پرسش، پیشنهاد، انتقاد و شکایت خود را ارسال نموده و کدرهگیری دریافت می‌نماید، سپس مدیر این بخش در نرم‌افزار سمپا آنها را بررسی نموده و درصورت لزوم می‌تواند به مدیران دیگر برای دریافت پاسخ ارجاع نماید و در نهایت پاسخ را به دو صورت عمومی (که درخروجی سایت پرسش‌وپاسخ هردو برای کاربران دیگر نمایش داده می‌شود) یا خصوصی (که به آدرس پست‌الکترونیک کاربری که پرسش را مطرح نموده) ارسال می‌نماید.

 

امکانات   

 • ارسال پرسش در قالب پیشنهاد، انتقاد یا شکایت
 • اختصاص کدرهگیری برای هر پرسش
 • امکان ارجاع پرسش‌ها به مدیران برای دریافت پاسخ در بخش مدیریت سایت و پورتال
 • انتخاب نحوه دریافت پاسخ،( عمومی یا خصوصی ) توسط کاربر
 • امکان ارسال فایل مرتبط با پرسش توسط کاربر
 • امکان تعریف مدیران برای بررسی و پاسخ به پرسش‌ها
 • نمایش تمام پرسش‌وپاسخ‌ها درخروجی سایت و پورتال برای دسترسی کاربران
 • دسته‌بندی پرسش‌وپاسخ‌ها برحسب نوع کاربر و نوع پرسش در بخش مدیریت و خروجی سایت و پورتال

  

روش استفاده از ماژول پرسش‌وپاسخ پیشرفته:

 

میتوان روی شکل مربوط به ماژول پرسش‌وپاسخ در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

پرسش و پاسخ پیشرفته 1

 

فهرست پرسش‌وپاسخ:

از طریق این گزینه میتوان فهرست پرسش‌های ارسالی از طرف کاربران را مشاهده نموده و به آنها پاسخ داد. از طریق کادر جستجو در این صفحه نیز میتوان پرسش‌ها را با توجه به موارد انتخابی، جستجو نمود.

پرسش و پاسخ پیشرفته 12
bullet Aکلمه جستجو: برای جستجوی پرسش، در این قسمت میتوان بخشی از نام آن را وارد کرد تا جستجو بر اساس آن انجام شود.
bullet Bگروه‌های پرسش‌وپاسخ: اگر پرسش‌ها را از طریق "ماژول گروه‌بندی" گروه‌بندی کرده باشیم، در این قسمت میتوان گروه مربوطه را برای جستجوی پرسش انتخاب نمود.
bullet Cنوع پرسش‌وپاسخ: در این قسمت می‌توانیم پرسش‌ها را بر اساس نوعی که در" نوع پرسش‌وپاسخ" تعریف کرده‌ایم،جستجو نماییم.
bullet Dنوع کاربر: در این قسمت می‌توانیم پرسش‌ها را بر اساس نوعی که در" نوع کاربر"  برای انتخاب کاربران تعریف کرده‌ایم،جستجو نماییم. 
bullet Eوضعیت: در این قسمت می‌توانیم پرسش‌ها را بر اساس وضعیت پیگیری پرسش‌ها توسط کاربر یا اپراتور، جستجو نماییم.
bullet Fزبان: از طریق این گزینه میتوان در سایتهای چندزبانه، زبان سایت را برای جستجوی پرسش انتخاب کرد.
bullet Gفعال: با انتخاب این گزینه، می‌توانیم پرسش‌ها را بر اساس وضعیت فعال یا غیرفعال بودن آن، جستجو نماییم.
bullet Hپرسش‌های ارجاع داده شده: اگر هنگام پاسخ دادن به پرسش، آن را به شخص دیگری از کاربران سمپا ارجاع داده باشیم،در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس نام آن کاربر انجام داد.
bullet Iتاریخ ارسال: در این قسمت میتوان پرسش‌ها را بر اساس تاریخ ارسال آن از طرف کاربر، جستجو کرد.
bullet Jپرسش‌های بدون پاسخ: با انتخاب این گزینه، میتوان جستجو را بر اساس پرسش‌های بدون پاسخ انجام داد و به آنها پاسخ داد.
bullet Kتعداد: از طریق این گزینه میتوان تعداد پرسش‌های انتخاب‌شده را در یک صفحه مشاهده نمود.
bullet Lپرسش‌وپاسخ جدید: با انتخاب این گزینه مدیر سایت می‌تواند پرسش جدیدی را وارد نموده و به آن پاسخ دهد تا در سایت نمایش داده شود.
bullet Mحذف: برای حذف یک پرسش، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet N

پرسش‌های فعال یا غیرفعال:

 پرسش‌های فعال برای نمایش در سایت با شکل  پرسش و پاسخ پیشرفته 26 و پرسش‌های غیرفعال با شکل پرسش و پاسخ پیشرفته 25  نشان داده می‌شوند.

bullet O

پرسش‌های ارجاع داده شده یا ارجاع داده نشده:

 اگر پرسشی را به کاربری برای پاسخ دادن ارجاع داده باشیم شکل  پرسش و پاسخ پیشرفته 27 و درصورت ارجاع ندادن پرسش شکل  پرسش و پاسخ پیشرفته 28  نشان داده می‌شود.

bullet P

وضعیت پرسش‌ها:

در این قسمت وضعیت پرسش جدید با شکل  پرسش و پاسخ پیشرفته 30 ، منتظر پیگیری کاربر با شکل پرسش و پاسخ پیشرفته 35،منتظر پیگیری اپراتور با شکل  پرسش و پاسخ پیشرفته 36  و پرسش‌های پایان‌یافته با شکل  پرسش و پاسخ پیشرفته 24  نشان داده می‌شوند.

 

ویرایش پرسش‌وپاسخ:

با کلیک بر روی کد یا عنوان یک پرسش میتوان آن را باز کرد، ویرایش نمود، به آن پاسخ داد، پرسش را برای پاسخ‌دهی به کاربر دیگری ارجاع داد، پرسش‌وپاسخ را برای نمایش در سایت منتشر کرد و پاسخ را به کاربر سایت ارسال نمود.

پرسش و پاسخ پیشرفته 15 
bullet Aاطلاعات کلی: در این قسمت، میتوان اطلاعات کاربرانی که از طریق سایت آن را تکمیل نموده‌اند، مشاهده کرد:
 • نوع پرسش‌وپاسخ: در این قسمت کاربرسایت نوع پرسشی را که مدیر سایت تعریف کرده است، انتخاب می‌کند. مانند انتقاد،شکایت..
 • نوع کاربر: در این قسمت کاربر سایت نوع کاربری خود را که مدیر سایت تعریف کرده است، انتخاب می‌کند. مانند همکار،مشترک...
 • نحوه طرح سوال: در این قسمت کاربر سمپا از طریق کادرپویای مربوطه نحوه طرح سوال را که تعریف شده است، انتخاب می‌کند.
 • فعال: اگر بخواهیم پرسش کاربری را فعال کنیم تا بتواند از طریق شماره پیگیری، پرسش خود را پیگیری نماید،این گزینه را تیک می‌زنیم تا فعال گردد.
 • مسئول پیگیری: در این قسمت نام کاربر سمپا که مسئول پاسخ‌دهی به پرسش می‌باشد، ثبت می‌شود.
 • نام فرستنده: اگر کاربری که پرسش را مطرح می‌کند، عضو سایت باشد نام کاربری او در این قسمت قرار می‌گیرد.
 • شماره پیگیری: در این قسمت، شماره پیگیری کاربر سایت که پرسش خود را مطرح کرده است، ثبت می‌شود.
 • زبان: در سایت‌های چندزبانه، در این قسمت گزینه مربوط به زبان برای پرسش‌وپاسخ انتخاب می‌شود.
 • سطح: در صورت ارجاع یک پرسش به کاربر دیگری از سمپا، از طریق این گزینه اولویت انجام کار را مشخص می‌کنیم.
 • اولویت: در این قسمت اولویت نمایش پرسش‌ها را در سایت بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
 • اطلاعات شخصی: سایر قسمتها مربوط به اطلاعات شخصی کاربر می‌باشد که خودش در سایت وارد می‌کند.
bullet Bپرسش‌وپاسخ: در این قسمت میتوان پرسش کاربر را مشاهده نموده و به آن پاسخ داد.

پرسش و پاسخ پیشرفته 16

 • عنوان: در این قسمت کاربر عنوان پرسش خود را در سایت وارد می‌نماید.
 • سوال: در این قسمت کاربر متن پرسش خود را در سایت وارد می‌کند.
 • فایل مرتبط: اگر کاربر بخواهد فایلی را در رابطه با پرسش خود به سایت ارسال نماید، از این قسمت می‌تواند آن فایل را از طریق کامپیوتر خود فراخوانی کرده و ارسال نماید.
 • وضعیت: این قسمت توسط کاربر سمپا بصورت دستی انتخاب می‌شود، اگر پرسش جدیدی مطرح شده باشد وضعیت" جدید"، اگر پاسخ داده شود وضعیت "منتظر پیگیری کاربر"، اگر پرسش برای پاسخ‌دهی به کاربر دیگری از سمپا ارجاع داده شود وضعیت "منتظر پیگیری اپراتور" و اگر پاسخ داده شود و بخواهد به کاربر ارسال نماید وضعیت" پایان‌یافته" را انتخاب می‌نماید.
 • پاسخ: در این قسمت کاربر سمپا می‌تواند متن پاسخ و توضیحات را وارد نماید.
bullet Cگروه‌بندی: اگر پرسش‌ها را از طریق گزینه"فهرست گروه‌بندیها" گروه‌بندی کرده باشیم، از این قسمت آن گروه را انتخاب می‌کنیم.

پرسش و پاسخ پیشرفته 17 در این قسمت از طریق گزینه  پرسش و پاسخ پیشرفته 22  گروه را اضافه می‌کنیم و برای حذف گروه نیز گزینه  پرسش و پاسخ پیشرفته 23  را بکار می‌بریم.کاربر سایت نیز می‌تواند از طریق فرم ارسال پرسش در سایت، گروه مربوط به پرسش خود را انتخاب نماید.

 

bullet Dارجاع: اگر کاربر سمپا بخواهد پرسشی را برای پاسخ‌دهی به کاربر دیگری از سمپا ارجاع دهد، از این قسمت استفاده می‌کند.

 

پرسش و پاسخ پیشرفته 18 برای ارجاع دادن پرسش به کاربر سمپا روی گزینه  پرسش و پاسخ پیشرفته 33 کلیک می‌نماییم تا کادر زیر باز شود.

 

پرسش و پاسخ پیشرفته 19در کادر فوق مسئول پیگیری پرسش را که از کاربران سمپا می‌باشد و توسط مدیر سایت ایجاد شده، انتخاب می‌کنیم.

پرسش به پست‌الکترونیکی کاربر سمپا ارسال می‌شود و با کلیک بر روی آدرس الکترونیکی مندرج در آن، صفحه‌ای برای پاسخ‌دهی بازمی‌شود که می‌تواند متن پاسخ را وارد کرده و ارسال نماید. برای حذف کاربری که پرسش را ارجاع داده‌ایم، کاربر را انتخاب کرده و روی گزینه پرسش و پاسخ پیشرفته 34   کلیک می‌نماییم.

 

bullet Eپاسخ ارجاعات: در این قسمت میتوان پاسخ سوالاتی را که به کاربر ارجاع داده شده بود، مشاهده نمود.

پرسش و پاسخ پیشرفته 20
bullet Fذخیره: پس از پاسخ‌دهی به پرسش کاربر، از طریق این گزینه آن را ذخیره می‌کنیم.
bullet Gحذف: از طریق این گزینه میتوان پرسش کاربر را حذف نمود.
bullet Hمنتشر شود: اگر بخواهیم پرسش‌وپاسخ کاربر در فهرست پرسش‌ها و پاسخ‌ها در سایت قابل مشاهده باشد، روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Iارسال به کاربر: پس از پاسخ‌دهی به پرسش کاربر و ذخیره آن، از طریق این گزینه میتوان پاسخ را به پست‌الکترونیکی کاربر ارسال نمود.

 

نوع جدید:

در این قسمت نوع پرسش‌وپاسخ را تعریف می‌کنیم تا کاربر بتواند آن را در سایت انتخاب نماید.مانند شکایت،پیشنهاد،انتقادات ...

پرسش و پاسخ پیشرفته 21
bullet Aزبان: در سایتهای چندزبانه، از این گزینه زبان مربوط به سایت را برای افزودن نوع جدید انتخاب می‌کنیم.
bullet Bعنوان: عنوان نوع جدید برای پرسش‌وپاسخ را در این قسمت وارد می‌کنیم.
bullet Cاولویت: در این قسمت اولویت نمایش نوع پرسش‌وپاسخ را در سایت، بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
bullet Dفعال: برای فعال‌کردن و نمایش نوع پرسش وپاسخ در سایت، این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
bullet Eذخیره:پس از افزودن نوع جدید، از طریق این گزینه میتوان آن را ذخیره نمود.

 

فهرست نوع پرسش‌وپاسخ:

در این قسمت میتوان فهرست نوع پرسش‌وپاسخ را مشاهده یا جستجو کرد و آن را ویرایش نمود.

پرسش و پاسخ پیشرفته 2
bullet Aنوع جدید: از طریق این گزینه میتوان نوع جدیدی را برای پرسش‌وپاسخ ایجاد کرد.
bullet Bحذف: از طریق این گزینه میتوان نوع پرسش‌وپاسخ را حذف نمود.
bullet Cزبان: در سایتهای چندزبانه، از این گزینه زبان مربوط به سایت را برای جستجوی نوع پرسش‌وپاسخ انتخاب می‌کنیم.
bullet Dکلمه جستجو: در این قسمت عبارتی از نوع پرسش‌وپاسخ را برای جستجوی آن وارد می‌کنیم.
bullet Eوضعیت: از طریق این گزینه میتوان نوع پرسش‌وپاسخ را بر اساس وضعیت فعال یا غیرفعال بودن آن جستجو کرد.

 

نوع کاربر جدید:

در این قسمت، نوع کاربری که می‌خواهد پرسش خود را از طریق سایت مطرح نماید را تعریف می‌نماییم تا کاربر بتواند آن را در سایت انتخاب نماید.مانند همکار، مشترک،...

پرسش و پاسخ پیشرفته 3
bullet Aزبان: در سایتهای چندزبانه، از این گزینه زبان مربوط به سایت را برای افزودن نوع کاربر جدید انتخاب می‌کنیم.
bullet Bعنوان: عنوان نوع کاربر جدید برای پرسش‌وپاسخ را در این قسمت وارد می‌کنیم.
bullet Cاولویت: در این قسمت اولویت نمایش نوع کاربر را در سایت، بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
bullet Dفعال: برای فعال کردن و نمایش نوع کاربر جدید در سایت، این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
bullet Eذخیره:پس از افزودن نوع کاربر جدید، از طریق این گزینه میتوان آن را ذخیره نمود.

 

فهرست نوع کاربر:

در این قسمت میتوان فهرست نوع کاربر را مشاهده یا جستجو کرد و با کلیک بر روی هر نوع، آن را ویرایش نمود.

پرسش و پاسخ پیشرفته 4
bullet Aنوع کاربر جدید: از طریق این گزینه میتوان نوع جدیدی را برای کاربر ایجاد کرد.
bullet Bحذف: از طریق این گزینه میتوان نوع کاربر را حذف نمود.
bullet Cزبان: در سایتهای چندزبانه، از این گزینه زبان مربوط به سایت را برای جستجوی نوع کاربر انتخاب می‌کنیم.
bullet Dکلمه جستجو: در این قسمت عبارتی از نوع کاربر را برای جستجوی آن وارد می‌کنیم.
bullet Eوضعیت: از طریق این گزینه میتوان نوع کاربر را بر اساس وضعیت فعال یا غیرفعال بودن آن جستجو کرد.

 

نحوه طرح سوال جدید:

در این قسمت نحوه طرح سوال را برای کاربر تعریف می‌کنیم. سوالات ممکن است از طرف واحدها یا سازمانهای مختلفی باشد،با تعریف این نوع میتوان آنها را گروه‌بندی کرد. مانند طرح سوال از سایت...

پرسش و پاسخ پیشرفته 5
bullet Aزبان: در سایتهای چندزبانه، از این گزینه زبان مربوط به سایت را برای افزودن نحوه طرح سوال جدید انتخاب می‌کنیم. 
bullet Bعنوان: عنوان نحوه طرح سوال برای پرسش‌وپاسخ را در این قسمت وارد می‌کنیم.
bullet Cاولویت: در این قسمت اولویت نمایش نحوه طرح سوال را در سایت، بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
bullet Dفعال: برای فعال کردن و نمایش نحوه طرح سوال در سایت، این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
bullet Eذخیره:پس از افزودن نحوه طرح سوال جدید، از طریق این گزینه میتوان آن را ذخیره نمود.

 

فهرست نحوه طرح سوال:

در این قسمت میتوان فهرست نحوه طرح سوال را مشاهده یا جستجو کرد و آن را ویرایش نمود.

پرسش و پاسخ پیشرفته 6
bullet Aنحوه طرح سوال جدید: از طریق این گزینه میتوان نحوه طرح سوال جدیدی را برای کاربر ایجاد کرد.
bullet Bحذف: از طریق این گزینه میتوان نحوه طرح سوال را حذف نمود.
bullet Cزبان: در سایتهای چندزبانه، از این گزینه زبان مربوط به سایت را برای جستجوی نحوه طرح سوال انتخاب می‌کنیم.
bullet Dکلمه جستجو: در این قسمت عبارتی از نحوه طرح سوال را برای جستجوی آن وارد می‌کنیم.
bullet Eوضعیت: از طریق این گزینه میتوان نحوه طرح سوال را بر اساس وضعیت فعال یا غیرفعال بودن آن جستجو کرد.

 

فهرست گروه‌بندی‌ها:

اگر بخواهیم پرسش‌وپاسخ‌ها را گروه‌بندی نماییم، در این بخش باید انواع گروهها را تعریف کنیم. با کلیک بر روی گزینه فهرست گروه‌بندی‌ها، کادری به عنوان گروه‌بندی باز می‌شود.

پرسش و پاسخ پیشرفته 7

در این بخش روی گزینه گروه‌بندی جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.

 

پرسش و پاسخ پیشرفته 8

دراین قسمت، گروه پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص و از گروه، عنوان گروه را وارد می‌کنیم و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

چگونگی نمایش کادر پرسش‌وپاسخ پیشرفته در سایت:

 

برای نمایش پرسش‌وپاسخ پیشرفته، باید از کادرپویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

پرسش و پاسخ پیشرفته 9
bullet Aصفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم کادر پرسش‌وپاسخ پیشرفته را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.
bullet Bدر بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  مدیریت محتوا 21، کادر پویا اضافه می‌کنیم.
bullet Cدر کادر پویا، انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد، چون می‌خواهیم کادر مربوط به پرسش‌وپاسخ پیشرفته را در صفحه نمایش دهیم، باید از لیست نمایش آن یکی از انواع نمایش را انتخاب نماییم.

 

از فهرست کادرها، نوع نمایش" ارسال پرسش "را انتخاب می‌کنیم:

پرسش و پاسخ
bullet Aانتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش کادر پرسش‌وپاسخ انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.
bullet Bمحل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین‌شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.
bullet Cعنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.
bullet Dاولویت: در هر صفحه کادرهای زیادی ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.
bullet Eعرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار دلخواهی را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.
bullet Fارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر هم‌اندازه باشند.
bullet Gنمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کرده‌ایم در سایت قابل نمایش باشد، این گزینه را تیک می‌زنیم.
bullet Hاستفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به گرافیک آن، قالبهای آماده‌ای وجود دارد که میتوان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد
bullet Iپارامترها: دراین بخش میتوان تنظیماتی را بر اساس گزینه‌های موجود برای نحوه نمایش ارسال پرسش در سایت انجام داد.
bullet Jذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای ارسال پرسش، از طریق این گزینه تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

نمایش کادر در سایت:

 

پس از قرار دادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را در آن گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

پرسش و پاسخ پیشرفته 11

 

نمایش برخی دیگر از کادرها در سایت:

 

نمایش فهرست پرسش‌وپاسخ : از طریق این کادر میتوان فهرست پرسش‌ها و پاسخ‌های کاربران که توسط مدیر سایت منتشر شده است، را در سایت مشاهده نمود.

پرسش و پاسخ پیشرفته 13

 

نمایش پیگیری پرسش: با قراردادن این کادر در صفحه، کاربران می‌توانند وضعیت پرسش‌های خود را با واردکردن شماره پیگیری خود مشاهده نمایند.

 

پرسش و پاسخ پیشرفته 14

...................................................................................... پرسش و پاسخ......................................................................................

چگونه میتوان لیست پرسش ها و پاسخهای کاربران را در سایت نمایش داد؟

1- ابتدا پرسش هایی را که می خواهیم در سایت نمایش داده شود از طریق ماژول پرسش و پاسخ باز کرده و منتشر می کنیم.

2- از طریق مدیریت محتوا ، کادر پویای " فهرست پرسش و پاسخ" را در صفحه مربوطه قرار می دهیم.

آخرین بروزرسانی
۲۹ تیر ۱۳۹۳ 
تعداد کلیک
۴,۱۴۶

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید