ماژول پیوندها

فایلهای مرتبط

پیوندها 10

ماژول پیوندها

کاربرد: از این ماژول برای مدیریت و ایجاد انواع پیوندها با سایتهای مختلف و نمایش آن در سایت استفاده می‌شود، به این ترتیب می‌توان لینک سایتهای دیگر را در صفحه‌ای از سایت خود قرارداد و با آن سایت تبادل لینک کرد.

 

    تبادل‌لینک با سایر سایتها برای ارتقاء موقعیت سایت در موتورهای جستجوگر اهمیت زیادی دارد و موجب می‌شود رتبه سایت در موتورهای جستجوگر افزایش یابد.

 

روش استفاده از ماژول پیوندها:

میتوان روی شکل مربوط به ماژول پیوندها در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

پیوندها 1 

پیوند جدید:

از طریق این گزینه می‌توان پیوند جدید اضافه کرد و در مکانهای مختلف سایت از آن استفاده نمود.

پیوندها 2 

bullet Aعنوان گروه: اگر پیوندها را گروه‌بندی کرده باشیم، از این گزینه گروه مربوط به پیوند را انتخاب می‌کنیم. 
bullet Bعنوان پیوند: در این قسمت عنوان پیوند یا نام سایتی که می‌خواهیم آدرس آن را در سایت خود قراردهیم، وارد می‌کنیم.
bullet Cآدرس: در این قسمت آدرس الکترونیکی سایت موردنظر را بطور کامل وارد می‌کنیم.
bullet Dتوضیحات: در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با سایت موردنظر وارد می‌کنیم.
bullet Eاولویت: با واردکردن عددی برای اولویت، ترتیب نمایش پیوندها را در سایت مشخص می‌کنیم.
bullet Fنشانه: اگر بخواهیم تصویری از سایت موردنظر یا لوگوی سایت در کنار عنوان سایت قرار گیرد، آن تصویر را از این قسمت انتخاب می‌کنیم.

برای قراردادن تصاویر، میتوان آن را از قبل در ماژول رسانه قرارداد و از این بخش آن را انتخاب کرد یا اینکه بطور مستقیم از فایلهای کامپیوتر خود آن را انتخاب نمود.

 

bullet G اطلاعات زبانهای دیگر: اگر سایت چندزبانه باشد میتوان اطلاعات پیوند به زبانهای دیگر را نیز وارد نمود تا درصفحات مربوط به آن زبان قابل نمایش باشد.

 

پیوندها 3 در این بخش فقط عنوان و توضیحات سایت موردنظر را به زبانهای دیگر وارد می‌کنیم و نیازی نیست آدرس الکترونیکی آن را تکرار کنیم.

 

bullet Hذخیره: پس از اعمال موارد فوق، اطلاعات را از طریق این گزینه ذخیره می‌کنیم.

 

فهرست پیوندها:

در این قسمت می‌توان فهرست پیوندها را با مشخصات زیر مشاهده و با کلیک بر روی هر کدام، پیوند موردنظر را ویرایش نمود.

پیوندها 4 

bullet Aگروه: جستجوی پیوند را میتوان بر اساس گروه پیوند انجام داد. 
bullet Bکلمه جستجو: برای جستجوی پیوند میتوان کلمه ای از عنوان پیوند را در این قسمت وارد کرد و آن را جستجو نمود.
bullet Cحذف: برای حذف پیوند آن را انتخاب کرده و از طریق این گزینه حذف می‌نماییم.
bullet Dجدید: از این گزینه برای افزودن پیوند جدید استفاده می‌کنیم.

 

گروه جدید:

در این قسمت می‌توان گروه‌های پیوندها را برای زبانهای مختلف بصورت جداگانه تعریف کرد.

پیوندها 5 برای هر زبان باید گروه‌های مربوط به آن تعریف شود و در افزودن پیوند جدید برای آن زبان همان گروه انتخاب شود.گروه‌بندی را به‌این‌دلیل انجام می‌دهیم تا در هنگام نمایش پیوندها، تمام پیوندها با هم نمایش داده نشود و فقط پیوندهایی را که برای یک صفحه خاص انتخاب کردیم، نمایش داده شود.

 

گروه‌بندی پیوندها:

در این قسمت میتوان فهرست همه گروه‌بندیهای ایجاد شده را مشاهده و با کلیک بر روی هر کدام آن پیوند را ویرایش کرد.
پیوندها 6 

bullet Aجدید: از این گزینه برای افزودن گروه جدید برای پیوندها در زبانهای مختلف استفاده می‌شود.
bullet Bحذف: برای حذف پیوند، آن را انتخاب کرده و از طریق این گزینه حذف می‌نماییم.

 

چگونگی نمایش پیوندها در سایت:

بعد از ایجاد پیوندها، برای نمایش آن در سایت باید از کادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

پیوندها 7 

bullet Aصفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم گروهی از پیوندها را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.  
bullet Bدر بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  کادر پویا مدیریت محتوا 21، اضافه می‌کنیم.
bullet Cدر کادر پویا انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم پیوندها را در صفحه نمایش دهیم باید از لیست نمایش پیوندها یکی از انواع نمایش را انتخاب نماییم.

 

بعنوان مثال نوع نمایش فهرست پیوندها را انتخاب می‌کنیم:

 پیوندها 8 

bullet A

 انتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش پیوندها انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.

bullet B

 محل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند.کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین‌شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرارداد.

bullet C

 عنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.

bullet D

 اولویت: در هر صفحه کادرهای زیادی ممکن است قرارداده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.

bullet E

 عرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار دلخواهی را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.

bullet F

 ارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر هم‌اندازه باشند.

bullet G

 نمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کردیم در سایت قابل نمایش باشد،این گزینه را تیک می‌زنیم.

bullet H

 استفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت قالبهای آماده‌ای وجود دارد که میتوان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.

bullet I

 انتخاب سایت:اگر علاوه بر دامنه اصلی، زیردامنه هم داشته باشیم از این لیست، دامنه ای که می‌خواهیم از مقالات آن استفاده کنیم را انتخاب می‌کنیم.

bullet J

 متغیرهای محلی: دراین بخش ،گروه مقالاتی را که می‌خواهیم در این کادر قابل نمایش باشد، انتخاب می‌کنیم.

bullet K

 متغیرهای عمومی :دراین بخش، میتوان تنظیماتی را بر اساس گزینه‌های موجود برای نحوه نمایش مقالات در سایت انجام داد.

bullet L

 ذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای مقالات، از طریق این کلید تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

 نمایش کادر در سایت:

پس از قراردادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

پیوندها 9 


...................................................................................... پرسش و پاسخ......................................................................................

چگونه میتوان پیوندهای مختلف را از هم تفکیک نمود تا در کادرهای مختلف دیده شود؟

برای نمایش پیوندها در سایت بهتر است آنها را بر اساس موضوعی که می خواهید در یک کادر نمایش داده شود، گروه بندی نمایید و پیوندهای مربوط به هر گروه را مشخص نمایید تا هر گروه در کادرها و صفحات مختلف  قابل نمایش باشد.

آخرین بروزرسانی
۵ مرداد ۱۳۹۳ 
تعداد کلیک
۴,۴۳۵

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید