ماژول آلبوم

فایلهای مرتبط

آلبوم 14 

ماژول آلبوم

 

کاربرد: از این ماژول برای ایجاد انواع آلبوم و نمایش آن در سایت استفاده‌ می‌شود.
برای ایجاد آلبوم، باید تمام عکسهایی را که نیازداریم در یک آلبوم قرارگیرد، ابتدا در ماژول رسانه وارد کنیم.

 

امکانات

 • تولید و انتشار آلبوم تصویری
 • گروه‌بندی آلبوم‌ها بصورت درختی (تو‌در‌تو)
 • نمایش تصاویر به دو حالت بندانگشتی (thumbnail) و اندازه بزرگتر (large view) در پورتال
 • نمایش تصاویر بصورت slide و امکان کنترل آن
 • تولید و انتشار گزارش‌های تصویری در اخبار
 • استفاده از آلبوم‌های تصویری در برخی از ماژول‌های دیگر همچون محصولات و طرح‌ها و پروژه‌ها
 • امکان تعیین نقش کاربران برای تولید و انتشار آلبوم تصاویر توسط مدیر سمپا

  

 

برای ایجاد یک آلبوم و نمایش آن در سایت باید مراحل زیر را انجام‌ دهیم:

 

arrow بازکردن ماژول

arrow ایجاد آلبوم

arrow گروه‌بندی آلبوم

arrow نمایش آلبوم در سایت

arrow انواع نمایش آلبوم

 

روش استفاده از ماژول آلبوم:

 

میتوان روی شکل مربوط به ماژول آلبوم در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده‌ نمود.

       

ماژول آلبوم

 فلش بازگشت

آلبوم جدید:

 

از طریق این گزینه میتوان آلبوم جدید اضافه‌کرد و در مکانهای مختلف سایت از آن استفاده‌ نمود.
       

آلبوم 1

bullet A

واردکننده:در این بخش نام کاربری که آلبوم را ایجاد کرده‌است، ثبت‌می‌شود.

bullet B

زبان:در سایتهای چندزبانه، از این گزینه برای انتخاب زبان مربوطه در افزودن آلبوم مربوط به آن زبان استفاده‌ می‌شود.

bullet C

عنوان:عبارتی را برای نام آلبوم درنظر می‌گیریم.

bullet D

عکاس:میتوان نام تهیه‌کننده آلبوم را در این بخش واردکرد.

bullet E

توضیحات:میتوان توضیحاتی تکمیلی مربوط به آلبوم را در این قسمت واردکرد.

bullet F

تاریخ:تاریخ و زمان افزودن آلبوم جدید را نمایش‌می‌دهد.

bullet G

ذخیره :در پایان، برای ثبت آلبوم روی کلید ذخیره کلیک‌می‌کنیم تا در مراحل بعدی تصاویر را به آن اضافه‌کنیم. بعد از ذخیره‌شدن کادری در پایین صفحه و چند کلید دیگر در بالای صفحه ظاهرمی‌شود:

 

کادر پایین صفحه:

در کادر بازشده روی گزینه آلبوم 13 کلیک‌می‌کنیم و از طریق صفحه بازشده عکسهایی را که قبلا در رسانه واردکردیم، جستجومی‌کنیم که این جستجو می‌تواند بر اساس کلیدواژه، زمان واردکردن رسانه یا نوع رسانه باشد.

       

  آلبوم 5

 

           

سپس روی کلید جستجو کلیک‌کرده و از رسانه های بازشده ، عکسهایی را که قراراست در این آلبوم قرارگیرد را تیک‌زده و روی کلید افزودن رسانه به آلبوم کلیک‌نموده و صفحه را می‌بندیم.

 

آلبوم 6

عکسهای انتخاب‌شده به همراه توضیحات و پیش‌نمایش در کادر اضافه‌می‌شود.سپس یکبار دیگر روی کلید ذخیره در بالای صفحه کلیک‌می‌کنیم.

       

آلبوم 7

           

 برای حذف تصویر میتوان از علامت آلبوم 16 در سمت راست کادر استفاده‌کرد. از آیکن آلبوم 20 سمت چپ در بالای کادر استفاده می کنیم.برای اعمال اولویت تصاویر در هنگام نمایش آلبوم از آیکن آلبوم 15 استفاده‌می شود و برای بازخوانی صفحه از آیکن آلبوم 17 استفاده می شود.

     

 

 

عکسهای مربوط به یک آلبوم را قبل از واردکردن در رسانه ویرایش‌کنید تا تمامی تصاویر اندازه یکسانی داشته‌باشند که در هنگام نمایش آلبوم،بصورت مرتب نشان‌ داده‌ شوند.

 

کلیدهای بالای صفحه:

 

bullet A

حذف:میتوان آلبوم درج‌شده را از طریق این کلید حذف‌کرد.

bullet B

خروج از انتشار:زمانیکه بخواهیم آلبوم ایجادشده را حذف‌نکنیم و آن را تا مدتی غیرفعال نماییم، آن را از حالت انتشار خارج‌می‌کنیم تا در صورت نیاز، مجددا آن را منتشرکنیم.

bullet C

تکرار:از طریق این کلید، آلبوم مربوطه تکرارمی‌شود. یکی از موارد کاربرد این گزینه در شرایطی است که بخواهیم برای یک زبان دیگری از سایت، همین آلبوم را قراردهیم، که در اینصورت روی کلید تکرار، کلیک‌ کرده و زبان سایت را تغییرمی‌دهیم و تغییرات را ذخیره‌ می‌کنیم.

bullet D

گروه‌بندی آلبوم:اگر آلبوم را قبلا از طریق ویرایش گروه‌بندی آلبوم ها،گروه‌بندی کرده‌باشیم، در این بخش گروه مربوطه را انتخاب‌می‌کنیم.

       

آلبوم 10

 

از طریق کادری که بازمی‌شود گروه را انتخاب‌می‌کنیم و پس از کلیک بر روی کلید ذخیره، کادر را می‌بندیم.

به این ترتیب گروه‌های انتخاب‌شده به کادر اضافه‌می‌شود.برای حذف گروه نیز آن گروه را تیک‌زده و از گزینه آلبوم 19  استفاده‌می‌کنیم.

 

bullet E

ذخیره:آلبوم را پس از ویرایش یا گروه‌بندی از طریق این گزینه ذخیره‌ می‌کنیم.

 

فهرست آلبوم‌ها:

در این قسمت می‌توانیم فهرست تمامی آلبوم‌ها را به همراه مشخصاتشان مشاهده و با واردکردن عنوان آلبوم، تاریخ یا نام کاربر واردکننده، آلبوم موردنظر را جستجوکنیم. سپس روی آلبوم مربوطه کلیک‌کرده و آن را ویرایش‌کنیم.

 

آلبوم 8

bullet A

تاریخ :با واردکردن تاریخ ایجاد آلبوم میتوان آلبوم موردنظر را جستجوکرد.

bullet B

واردکننده:اگر ایجاد آلبوم توسط چند کاربر صورت‌ گرفته‌باشد،بر اساس کاربر میتوان آلبوم موردنظر را جستجوکرد.

bullet C

تعداد نمایش:تعداد آلبوم‌های واردشده را در یک صفحه نشان‌می‌دهد.

bullet D

زبان :با انتخاب زبان، میتوان آلبوم موردنظر را جستجوکرد.
bullet E

آلبوم جدید :از طریق این گزینه میتوان آلبوم جدید ایجادکرد.

 

فلش بازگشت


میانبرها:

از این گزینه برای دسترسی سریعتر به ماژولهای مرتبط با آلبوم، استفاده‌می‌کنیم.

 

رسانه جدید:

از طریق این گزینه میتوان بطورمستقیم از ماژول رسانه، تصاویر را به آلبوم اضافه‌کرد.

 

ویرایش گروه‌بندی آلبوم‌ها:

اگر بخواهیم آلبوم‌ها بصورت گروه‌بندی‌شده در سایت نمایش‌داده‌شود، در این بخش باید انواع گروه‌ها را تعریف‌نماییم.

با کلیک بر روی گزینه ویرایش گروه‌بندی آلبوم‌ها، کادری به عنوان موضوعات بازمی‌شود:

 

آلبوم20

در این بخش روی گزینه موضوع جدید کلیک‌می‌کنیم تا کادر زیر بازشود.

 

آلبوم 9

 

 دراین قسمت موضوع پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص‌کرده و در بخش موضوع، عنوان گروه را وارد و تغییرات را ذخیره‌می‌نماییم.

بهتر است قبل از ایجاد آلبوم، گروه‌بندی آلبوم‌ها را انجام‌دهیم سپس در هنگام ایجاد آلبوم جدید از گزینه گروه‌بندی، گروه آلبوم را مستقیما انتخاب‌نماییم.

 

فلش بازگشت


چگونگی نمایش آلبوم در سایت:

 

بعد از ایجاد آلبوم، برای نمایش آن در سایت باید از کادر پویا استفاده‌نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت‌محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را بازکرده و مراحل زیر را انجام‌ می‌دهیم:

 

آلبوم 11

bullet A

صفحه‌ای را که قبلا ساخته‌شده و می‌خواهیم آلبوم مربوطه را در آن نمایش‌دهیم، انتخاب‌می‌کنیم.

bullet B

در بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن آلبوم 12 ، کادر پویا اضافه‌می‌کنیم.

bullet C

در کادر پویا،انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجوددارد،چون می‌خواهیم آلبومی را در صفحه نمایش‌دهیم باید از لیست انواع نمایش آلبوم یکی را انتخاب‌نماییم.

 

بعنوان مثال نوع نمایش آلبوم بصورت اسلاید را انتخاب‌می‌کنیم:

 

آلبوم 2

bullet A

کادرهای پویا:عنوان کادر پویایی که برای نمایش آلبوم انتخاب‌کردیم را نشان‌می‌دهد.

bullet B

محل نمایش:محل قرارگیری هر کادر در یک صفحه مشخص‌می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قراربگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین‌شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص‌کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرارداد.

تمام تصاویر و فایلهای موردنیاز برای قراردادن در کادر ایستا را نیز ابتدا در هنگام نمایش آلبوم اگر کادری را انتخاب‌کنیم که عرض زیادی داشته‌باشد یا تصاویر آلبوم بزرگ باشند،حتما باید محل نمایش آن را در وسط صفحه قراردهیم تا آلبوم در محل موردنظر قرارگیرد و صفحه بهم‌نریزد.

bullet C

عنوان:عنوانی را برای کادر واردمی‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.

bullet D 
 

اولویت:در هر صفحه ممکن است کادرهای زیادی قرارداده‌شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص‌کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرارگیرد.اگر اولویت را مشخص‌نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته‌باشند،در یک سطر قرارمی‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.

bullet E

عرض کادر:اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قراردهیم،اندازه متناسب را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.

bullet F

ارتفاع کادر:اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قراردهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر از نظر ارتفاع هم‌اندازه باشند.

bullet G

نمایش عنوان در کادر:اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر واردکرده‌ایم در سایت قابل نمایش باشد، این گزینه را تیک‌می‌زنیم.

bullet H

استفاده از قالب:برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده‌ای وجوددارد که می‌توان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده‌کرد.

bullet I

پارامترها:در بخش متغیرهای عمومی، میتوان تنظیماتی را به دلخواه بر اساس نام آلبوم ،اندازه تصویر،افکت تصویر و ... انجام‌داد.

bullet J

ذخیره:بعد از تنظیمات کادر پویای آلبوم از طریق این کلید،تغییرات را ذخیره‌می‌کنیم.

 

نمایش کادر در سایت:

 

پس از قراردادن کادر پویا، در صفحه ای ازسایت که کادر را گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده‌نماییم.

 

آلبوم 3

  از طریق گزینه‌های موجود در متغیرهای عمومی میتوان کادر آلبوم فوق را بر اساس موارد مختلف ویرایش‌کرد.

  

فلش بازگشت


نمایش برخی دیگر از کادرها در سایت:

 

نمایش آلبوم به صورت چرخ‌و‌فلکی:در این نوع نمایش،تصاویر آلبوم بصورت چرخ‌وفلکی حرکت می‌کند.

  آلبوم 1

نمایش آلبوم به صورت رولی:در این نوع نمایش،تصاویر آلبوم بصورت رولی حرکت می‌کند.

 

آلبوم 2 

 نمایش تصاویر کوچک آلبوم (چرخشی): در این نوع نمایش،تصاویر آلبوم بصورت کوچک نمایش‌ داده‌ می‌شوند که از این نوع میتوان در سمت چپ یا راست صفحه ای از سایت استفاده‌کرد.

 

آلبوم 3 

نمایش فهرست آلبوم‌های یک گروه:اگر آلبوم‌ها را گروه‌بندی کرده‌ باشیم، در این کادر گروه مربوطه را انتخاب‌می‌کنیم تا تمامی آلبوم‌های یک گروه در یک کادر نشان‌ داده‌ شوند که با کلیک بر روی هر آلبوم، میتوان تصاویر آن را مشاهده‌نمود.

 

آلبوم 4  

نمایش آلبوم بصورت اسلاید (cute slider):


یکی دیگر از انواع نمایش آلبوم، نمایش آن بصورت اسلایدر در بالای صفحه می‌باشد که روش قراردادن کادر پویا و تنظیمات آلبوم با سایر انواع نمایش آلبوم کمی متفاوت است که در زیر بیان‌ شده‌ است.
ابتدا آلبوم موردنظر را از طریق ماژول آلبوم ایجادمی‌کنیم:

 

آلبوم 1 سپس برای تنظیمات اسلایدر آلبوم فوق، روی گزینه  آلبوم   کلیک‌می‌نماییم تا پیش‌نمایش اسلایدر و بخش تنظیمات آن بازشود:

 

آلبوم 2

 تنظیمات ساده: در این قسمت، قالب کادر مربوط به نمایش آلبوم را انتخاب‌نموده و از طریق گزینه" نوع انتقال"، نوع چرخش و حرکت (اسلاید) آلبوم را بصورت دوبعدی و سه بعدی انتخاب‌می‌کنیم.
لازم به ذکر است که برای هر آلبوم بصورت اسلایدر میتوان چندین نوع نمایش اسلاید را در حالتهای دو بعدی و سه بعدی درنظر گرفت.


تنظیمات پیشرفته: در این قسمت، تنظیماتی را برای چگونگی نمایش اسلایدر و کنترل آن انجام‌می‌دهیم.

آلبوم 3  

در کادر فوق میتوان :

 •     عرض و ارتفاع کادر اسلایدر را تغییرداد.
 •     از طریق گزینه "نوع رندر" ، نوع نمایش را با توجه به نمایش دو بعدی یا سه بعدی یا هر دو مورد انتخاب‌نمود.
 •     متنی را برای نمایش روی اسلایدر در قسمت " قالب اطلاعات" با توجه به مثال قرارداد.
 •     از طریق گزینه " کنترل‌های اسلاید" گزینه‌های ظاهری اسلایدر را کنترل‌نمود.
 •      تنظیماتی را برای نمایش نسخه بند انگشتی تصاویر روی اسلایدر انجام‌داد.

 

اعمال تغییرات و کپی کادر در حافظه:
برای مشاهده نمایش اسلایدر، پس از هر تغییری در بخش تنظیمات ساده و پیشرفته روی این گزینه کلیک‌می‌کنیم تا تغییرات اعمال شود و کادر در حافظه کپی‌گردد.

قراردادن کادر در سایت: برای قراردادن اسلایدر فوق در سایت، از طریق ماژول مدیریت‌محتوا صفحه‌ای را که می‌خواهیم اسلایدر را نمایش‌دهیم انتخاب‌می‌کنیم و در قسمت مدیریت کادرهای صفحه روی گزینه   آلبوم 5 کلیک‌می‌کنیم تا اسلایدری که ایجاد‌کرده‌ایم در صفحه قرارگیرد.

آلبوم 4 با بازکردن کادر پویای کپی‌شده میتوان تنظیمات اسلایدر را ویرایش‌نمود.

لازم به ذکر است از ابتدا هم می‌توانستیم پس از ایجاد آلبوم، در این قسمت کادر پویای " نمایش آلبوم بصورت CuteSlider " را مانند سایر آلبوم‌ها در صفحه قراردهیم اما امکان پیش‌نمایش تنظیمات اسلایدر در هنگام انتخاب انواع نمایش دوبعدی و سه بعدی، وجود نداشت.

فلش بازگشت


...................................................................................... پرسش و پاسخ......................................................................................

گروه بندی آلبوم ها چه کاربردی دارد؟

با گروه بندی آلبوم ها میتوان چندین آلبوم را در هر گروه قرار داد و در یک صفحه نمایش داد تا کاربر با کلیک بر روی هر گروه بتواند آلبومهای مربوط به آن گروه را مشاهده نماید.

برای قرار دادن آلبوم ها بصورت فوق باید از کادر پویای نمایش فهرست آلبوم های یک گروه استفاده نمود.

آلبومی را ایجاد کرده ام ولی در سایت نمایش داده نمی شود؟

پس از ایجاد آلبوم از طریق ماژول آلبوم ، در ماژول مدیریت محتوا و در بخش مدیریت صفحات،ابتدا باید صفحه ای را که می خواهیم در آن آلبوم مورد نظر را قرار دهیم انتخاب نماییم سپس کادر پویای آلبوم را اضافه نموده و یکی از انواع نمایش آلبوم را در صفحه قرار دهیم و در بخش متغیرهای عمومی نیز نام آلبوم مورد نظر را انتخاب نماییم تا در سایت قابل نمایش باشد.

آخرین بروزرسانی
۱۶ مرداد ۱۳۹۳ 
تعداد کلیک
۵,۹۵۸

ارسال نظر

حسین قاسمی
۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۰۸:۵۸
0
3
3

سلام. این ماژول ها در قالب هایی که توسط رادکام طراحی می شود می توان استفاده کرد یا قالب و ماژول ها را می توان از سایت های مختلف دانلود کرد

مهرداد صحرایی
۷ مهر ۱۳۹۲ ۰۲:۱۴
1
2
2

توضیحات بسیار ناقص است دقیقا مانند راهنما انجام دادم صفحه اول ناپدید شد

علی ارم
۱۷ مهر ۱۳۹۲ ۰۱:۰۷
1
2
0

متاسفانه گزینه "نمایش تصاویر کوچک آلبوم (چرخشی)" قابلیت تغییرات دلخواه توسط کاربر را ندارد و تنها می توان از پیش فرض موجود (که الزاما برای تمام صفحات مناسب نیست) استفاده کرد مثلا نمی توان سرعت حرکت تصاویر، رنگ دور کادر، افکت و کلا هیچ چیزی را تغییر داد.

رادکام
۱۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۱:۲۰
0
0
0

با سلام
شما میتوانید در صورت نیاز ازنمایش آلبوم بصورت اسلایداستفاده کنید و نمایش تصاویر کوچک را در اطراف آن off نمایید و عرض و ارتفاع کادر را نیز کوچکتر نمایید. این نوع نمایش ، تا حدود زیادی شبیه آلبوم چرخشی کوچک می شود و تنظیمات بیشتری را فراهم میکند.

سعیدی
۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۰:۵۶
0
0
0

گزینه Cute Slider را ندارم.لطفا راهنمایی کنید

radcom
۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۰۹:۰۹
0
0
0

سلام

   اگر  سایت شما قدیمی باشد این گزینه را ندارید  با به روز رسانی سایت ، این گزینه اضافه می شود و اگر سایت شما قرارداد پشتیبانی داشته باشد میتوانید با واحد فروش تماس بگیرید.

 


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید